Η λύρα της Ικαρίας

Η λύρα της Ικαρίας: Τμήμα από την πτυχιακή εργασία του Σταύρου Νικολαΐδη […]

Το βιολί στην Ικαρία

Η παρουσία του βιολιού και γενικότερα των τοξοτών οργάνων χάνεται στο βάθος […]