Φωτογραφικό Αρχείο

Παλιές φωτογραφίες με θέμα τη μουσική και το χορό

Κουνουδάτοι

Φωτογραφίες: Λίζα Γέμελά, Αλεξάνδρα Σταμούλου, Χρύσα Καράφτη, Μάνος Αρβανιτάκης.

Σύγχρονες Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις, σχετικές με το Αρχείο Παραδοσιακής Μουσικής Ικαρίας.

Όργανα

Λυράκι Κώστα Λαρδά

Όργανα

Βιολί Ν. Κοτσαρνίθη

Όργανα

Λυράκι Ηλία Φράγκου

Όργανα

Λυράκι Ξενιά Γιάννη

Όργανα

Τσαμπούνα Ηλία Φράγκου

Όργανα

Τσαμπούνα Κώστα Βατούγιου

Όργανα

Λυράκια Κατασκευής Γιάννη Μανώλη (Ζαχαρόγιαννου)

Όργανα

Λυράκια