Το βιολί στην Ικαρία

Posted on

Η παρουσία του βιολιού και γενικότερα των τοξοτών οργάνων χάνεται στο βάθος του χρόνου. Στον Ελλαδικό χώρο ένα ασφαλές χρονικό σημείο είναι ίσως η αρχή ή τα μέσα του 19ο αιώνα. Είναι πλέον ένα – αν όχι- το κύριο μελωδικό όργανο τόσο στη στεριανή όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, στα τυπικά οργανικά συγκροτήματα που συναντάμε […]

Για την παραδοσιακή μουσική της Ικαρίας

Posted on

Με τον όρο παράδοση εννοούμε μια συνεχόμενη διαδικασίας μεταβίβασης και παραχώρησης ενός πράγματος σε κάποιον ή σε κάποιους άλλους μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Η παράδοση διαμορφώνεται από τον απλό λαό, τα μέλη ενός κοινωνικού δικτύου που αλληλοεπιδρά ακατάπαυστα ενώ το ύφος και η δομή του διαμορφώνεται ανάλογα με το πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο του […]