Η λύρα της Ικαρίας

Posted on

Η λύρα της Ικαρίας: Τμήμα από την πτυχιακή εργασία του Σταύρου Νικολαΐδη που μπορείτε να βρείτε εδώ. Λίγα λόγια για την λύρα της Ικαρίας, κατασκευαστικές και συγγενικές ιδιαιτερότητες. Στην Ικαρία, την περίοδο που εξετάζουμε, από το 1900 έως το 1940, οι ηχητικές καταγραφές είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Έτσι, θα χρησιμοποιηθούν μαρτυρίες ανθρώπων (μουσικών και μη), κείμενα, […]

Πτυχιακή Εργασία: Στάυρος Νικολαΐδης | Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν το ρεπερτόριο το οργανολόγιο και υφολογικά τοων Ικιαριώτικο την περίοδο 1900-1960.

Posted on

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν το ρεπερτόριο το οργανολόγιο και υφολογικά τον Ικιαριώτικο την περίοδο 1900-1960. Το φαινόμενο της μετάβασης από τηνη λύρα στο βιολί. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μετάβαση από τη χρήση της λύρας στο βιολί, αναλύοντας τους παράγοντες που επηρέασαν την εν λόγω μετάβαση στο νησί της Ικαρίας την περίοδο 1900-1960. Αρχικά, πραγματοποιείται […]