Πτυχιακή Εργασία: Στάυρος Νικολαΐδης | Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν το ρεπερτόριο το οργανολόγιο και υφολογικά τοων Ικιαριώτικο την περίοδο 1900-1960.

Posted on

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν το ρεπερτόριο το οργανολόγιο και υφολογικά τον Ικιαριώτικο την περίοδο 1900-1960. Το φαινόμενο της μετάβασης από τηνη λύρα στο βιολί. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μετάβαση από τη χρήση της λύρας στο βιολί, αναλύοντας τους παράγοντες που επηρέασαν την εν λόγω μετάβαση στο νησί της Ικαρίας την περίοδο 1900-1960. Αρχικά, πραγματοποιείται […]

Για την παραδοσιακή μουσική της Ικαρίας

Posted on

Με τον όρο παράδοση εννοούμε μια συνεχόμενη διαδικασίας μεταβίβασης και παραχώρησης ενός πράγματος σε κάποιον ή σε κάποιους άλλους μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Η παράδοση διαμορφώνεται από τον απλό λαό, τα μέλη ενός κοινωνικού δικτύου που αλληλοεπιδρά ακατάπαυστα ενώ το ύφος και η δομή του διαμορφώνεται ανάλογα με το πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο του […]