Κάλαντα και Παινέματα

Posted on

ΚΑΛΑΝΤΑ Αρκιμηνιά κι αρκιχρονιά ψηλή μου δεντρολιβανιά κι αρκή καλός μας χρόνος εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνος. Κι αρκή που ήβγεν ο Χριστός σαν άγιος και πνευματικός στην γη να πορπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Αής Βασίλης έρκεται άρχοντες το κατέχετε από την Καισαρεία συ ‘σαι αρχόντιασσα κυρία. Βάστα εικόνα και χαρτί ζαχαροκάντιο ζυμωτή χαρτίν […]