Πτυχιακή Εργασία: Στάυρος Νικολαΐδης | Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν το ρεπερτόριο το οργανολόγιο και υφολογικά τοων Ικιαριώτικο την περίοδο 1900-1960.

Posted on

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν το ρεπερτόριο το οργανολόγιο και υφολογικά τον Ικιαριώτικο την περίοδο 1900-1960. Το φαινόμενο της μετάβασης από τηνη λύρα στο βιολί. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μετάβαση από τη χρήση της λύρας στο βιολί, αναλύοντας τους παράγοντες που επηρέασαν την εν λόγω μετάβαση στο νησί της Ικαρίας την περίοδο 1900-1960. Αρχικά, πραγματοποιείται […]

Το βιολί στην Ικαρία

Posted on

Η παρουσία του βιολιού και γενικότερα των τοξοτών οργάνων χάνεται στο βάθος του χρόνου. Στον Ελλαδικό χώρο ένα ασφαλές χρονικό σημείο είναι ίσως η αρχή ή τα μέσα του 19ο αιώνα. Είναι πλέον ένα – αν όχι- το κύριο μελωδικό όργανο τόσο στη στεριανή όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, στα τυπικά οργανικά συγκροτήματα που συναντάμε […]